Supporting global citizens since 1953
Tysma|Lems
22 October 2020

Q&A: De 183-dagenregeling

Indien u als inwoner van Nederland grensoverschrijdend gaat werken voor een Nederlandse werkgever in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten, geldt in de regel de 183-dagenregeling.

Dit betekent concreet dat de belastingheffing over het inkomen wat u genereert in het land waar u werkt wordt toegewezen aan de werkstaat. De voorwaarden hierbij zijn dat:

  • u meer dan 183 dagen werkzaam bent in het gestationeerde land;
  • de werkgever die uw loon betaalt niet in het werkland is gevestigd;
  • dat uw loonkosten niet ten laste komen van een vaste inrichting of vertegenwoordiger van de werkgever in het werkland.

Het arbeidsinkomen, gerelateerd aan de werkzaamheden in de werkstaat, komt in Nederland in aanmerking voor vermindering, ter voorkoming van dubbele belasting.  

Wanneer worden de 183 dagen geteld?

Afhankelijk van het geldende belastingverdrag worden de 183 dagen geteld gedurende een kalenderjaar, een belastingjaar of een aaneengesloten periode van twaalf maanden.

  • Kalenderjaar

Het kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van het toepasselijke jaar.

  • Belastingjaar

Het belastingjaar loopt van de startdatum tot en met de einddatum zoals deze is vastgelegd door de wetgever van het betreffende land. Het belastingjaar in Nederland loopt van 1 januari tot en met 31 december van het toepasselijke jaar. Het belastingjaar in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland loopt van 6 april tot en met 5 april van het betreffende jaar.

  • Aaneengeslotenperiode

De aaneengesloten periode betekent dat de betreffende staat belasting wil heffen over een periode van 12 maanden. De dag van aankomst is de startdatum van deze aaneengesloten periode. Het belastingverdrag tussen Nederland en Mexico is bijvoorbeeld gebaseerd op dit principe. De dag van aankomst betekent het tijdstip waarop u de douane van het betreffende land passeert. Als u bijvoorbeeld 3 mei om 23:30 landt in de betreffende staat maar u passeert de douane pas 4 mei om 00:15 is uw aankomstdag formeel 4 mei. De aaneengesloten periode gaat dan in op 4 mei.

Bijzonderheden en uitzonderingen

Let op: de 183-dagenregeling is van toepassing tussen twee verdragstaten. Dit betekent dat indien u meer dan 183 dagen buiten Nederland werkzaam bent maar verspreid over verschillende landen, de 183-dagenregeling niet van toepassing is.


De 183-dagenregeling geldt voor een brede groep mensen maar zoals gebruikelijk zijn er ook uitzonderingen. Bent u een ambtenaar, zeevarende, DGA, artiest, sporter, hoogleraar, student of piloot, dan kan er sprake zijn van extra bepalingen.

More messages

don't hestitate to get your queries answered!

Get in touch with us today!

Our team of international tax consulants and social security specialists are ready to either help or support you with your international tax queries and social security matters.

we are ready to assist you THE TYSMA | LEMS TEAM +31 (0)10 833 12 25
info@tysmalems.com Get in touch with us