Supporting global citizens since 1953
Tysma|Lems
26 September 2023

WERKGEVER HEEFT INFORMATIEPLICHT RICHTING INTERNATIONAAL ACTIEVE WERKNEMER

Het arrest - HR 22 september 2023, 22/03169 - aangespannen door twee Zwitserse verkeersvliegers tegen hun werkgever KLM heeft uitgewezen dat de werkgever een informatieplicht heeft richting haar werknemers over wat een huidig of gewijzigd belastingverdrag voor invloed heeft op de fiscale positie van haar medewerkers. In dit specifieke geval KLM als werkgever richting haar twee Zwitserse verkeersvliegers.

INFORMATIEPLICHT

WERKGEVERS HEBBEN INFORMATIEPLICHT NAAR WERKNEMERS OVER BELASTINGVERDRAGEN BIJ GRENSOVERSCHRIJDENDE WERKZAAMHEDEN
 
Wat zijn de fiscale gevolgen voor mijn werknemers indien zij internationaal werkzaam zijn voor ons/mijn bedrijf? De fiscale gevolgen kunnen arbeidsrechtelijk overeengekomen worden tussen werknemer en werkgever echter de nakoming van de inkomstenbelastingverplichting, zowel in thuisland als werk/woonland, ligt bij de werknemer. De werkgever heeft op haar beurt de plicht om de fiscale gevolgen, die horen bij het werken met grensoverschrijdende werknemers, te respecteren in beide of meerdere landen. Het arrest - HR 22 september 2023, 22/03169 - aangespannen door twee Zwitserse verkeersvliegers tegen hun werkgever KLM heeft uitgewezen dat de werkgever een informatieplicht heeft richting haar werknemers over wat een huidig of gewijzigd belastingverdrag voor invloed heeft op de fiscale positie van haar medewerkers. In dit specifieke geval KLM als werkgever richting haar twee Zwitserse verkeersvliegers.

More messages

don't hestitate to get your queries answered!

Get in touch with us today!

Our team of international tax consulants and social security specialists are ready to either help or support you with your international tax queries and social security matters.

we are ready to assist you THE TYSMA | LEMS TEAM +31 (0)10 833 12 25
info@tysmalems.com Get in touch with us