Supporting global citizens since 1953
Tysma|Lems
22 August 2022

Belastingadviseurs suggereren schrappen lage tarief winstbelasting

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) oppert de mogelijkheid om het verlaagde tarief voor de winstbelasting af te schaffen. De beroepsvereniging doet dat in een reactie op een wetsvoorstel van GroenLinks en PvdA om beter verdienende directeuren-grootaandeelhouders zwaarder te belasten. Volgens de NOB zorgt het voorstel van GroenLinks en PvdA echter voor een nieuwe onbalans, deze keer ten nadele van de dga's. Het voorgestelde tarief van 40,59% leidt in combinatie met het reguliere vpb tarief van 25,8% tot een belastingdruk van 55,92%, laten de adviseurs zien, terwijl in box 1 het hoogste tarief 49,5% is. Bij het verlaagde vp-tarief van 15% ontstaat wel een globaal evenwicht tussen box 1 en 2. bron: Het Financieel Dagblad, Maandag 22 augustus 2022, bladzijde 8

Belastingadviseurs suggereren schrappen lage tarief winstbelasting

bron: Het Financieel Dagblad, Maandag 22 augustus 2022, bladzijde 8

winstbelasting voor ondernemers
More messages

don't hestitate to get your queries answered!

Get in touch with us today!

Our team of international tax consulants and social security specialists are ready to either help or support you with your international tax queries and social security matters.

we are ready to assist you THE TYSMA | LEMS TEAM +31 (0)10 833 12 25
info@tysmalems.com Get in touch with us