Supporting global citizens since 1953
Tysma|Lems
01 November 2023

Er valt niet te tornen aan de definitie internationaal verkeer vastgelegd in het belastingverdrag tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk

Een in Nederland woonachtige piloot, werkend voor een Engelse Ltd. in Engeland is van mening dat indien hij in Engeland aan de grond blijft voor andere werkzaamheden dan deelname aan het internationale vliegverkeer het Verenigd Koninkrijk heffingsbevoegd is voor die dagen/periode. De definitie van ‘internationaal verkeer’ in art. 3 lid 1 onderdeel h Verdrag Nederland-VK niet van toepassing kan worden verklaart voor art. 14 lid 3 Verdrag Nederland-VK in zijn situatie. Er wordt niet deelgenomen aan het internationale verkeer gedurende deze periode aan de grond.

Belastingverdrag Nederland - Verenigd Koninkrijk

Art. 3 Lid 1 onderdeel h

betekent de uitdrukking „internationaal verkeer” alle vervoer met een schip of luchtvaartuig, geëxploiteerd door een onderneming van een Verdragsluitende Staat, behalve wanneer het schip of luchtvaartuig uitsluitend wordt geëxploiteerd tussen plaatsen die in de andere Verdragsluitende Staat zijn gelegen;

Art. 14 Lid 3

Niettegenstaande de voorgaande bepalingen van dit artikel is de beloning omschreven in het eerste lid van dit artikel verkregen door een inwoner van een Verdragsluitende Staat ter zake van een dienstbetrekking als lid van de bemanning van een schip of luchtvaartuig dat in internationaal verkeer wordt geëxploiteerd, slechts in die Staat belastbaar.

Beroep

Piloot is in cassatie gegaan na niet in het gelijk te zijn gesteld in hoger beroep. Advocaat Generaal heeft de Hoge Raad geadviseerd de cassatie ongegrond te verklaren.

Verwachting

Het feit dat de bemanning even niet aan boord is betekent niet dat in dit geval het luchtvaartuig niet internationaal geëxploiteerd wordt. De taken en functieomschrijving van de piloot zijn niet veranderd en hij neemt in zijn rol als piloot nog steeds deel aan het internationaal verkeer. De onderbreking veranderd daar niks aan. Verwachting is dat de Hoge Raad advies van de  Advocaat Generaal overneemt.

Belastingverdrag NL - VK

Cassatie

More messages

don't hestitate to get your queries answered!

Get in touch with us today!

Our team of international tax consulants and social security specialists are ready to either help or support you with your international tax queries and social security matters.

we are ready to assist you THE TYSMA | LEMS TEAM +31 (0)10 833 12 25
info@tysmalems.com Get in touch with us