Supporting global citizens since 1953
Tysma|Lems
09 February 2024

Rendementsheffing spaartegoeden box 3 van 0,92% kan nadelig uitpakken voor spaarders

Door de publicatie van De Nederlandse Bank (DNB) hanteert de fiscus waarschijnlijk een rendementsheffing van 0,92% over spaartegoeden. Deze vergoeding ligt in veel gevallen hoger dan de daadwerkelijk ontvangen vergoeding van banken over de spaartegoeden. Tysma | Lems berekent het mogelijke nadelige verschil en verzorgt voor haar (bestaande) klanten de bezwaarschriften.

Rekenvoorbeeld

Indien er wordt uitgegaan van een tweepersoonshuishouden met enkel en alleen een spaarvermogen van EUR 250.000,- ,een bankvergoeding over het spaarvermogen van EUR 675,- en geen beleggingen is er sprake van een nadeel van EUR 576.

Rendementsheffing 0,92% over EUR 250.000 = EUR 2300,-

Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen berekening = EUR 1251,20

Daadwerkelijk ontvangen vergoeding = EUR 675,-

Nadeling verschil = EUR 1251 minus EUR 675,-= EUR 576,-

Indien de belastingdienst dient te werken met een daadwerkelijk rendement om belastbaar inkomen uit sparen en beleggen in box 3 te berekenen wordt dit nadeel opgeheven.

 

Tysma | Lems berekent voor haar (bestaande) klanten het eventuele (nadelige) verschil en verzorgt het bezwaarschrift tegen de aanslag. 

More messages

don't hestitate to get your queries answered!

Get in touch with us today!

Our team of international tax consulants and social security specialists are ready to either help or support you with your international tax queries and social security matters.

we are ready to assist you THE TYSMA | LEMS TEAM +31 (0)10 833 12 25
info@tysmalems.com Get in touch with us