Supporting global citizens since 1953
Tysma|Lems
08 September 2023

Addertje onder het gras bij art. 18 van het belastingverdrag tussen Nederland en Filippijnen

Art. 18 van het belastingverdrag tussen Nederland en Filippijnen heeft een tegenstrijdig in zich die misschien niet helemaal ten onrechte wordt aangevochten in cassatie. Art 18 kent een Lid 1 en 2 waarbij Lid 1 verwijst naar de ontvanger van de opgebouwde voorzieningen en Lid 2 naar de uitkerende instantie van de opgebouwde gelden. Lid 1 wijst de heffing aan de woonstaat van de ontvanger toe en Lid 2 wijst de heffing toe aan de staat waar de uitkerende instantie gevestigd is.

Addertje: Art. 18 Lid 2

Het addertje

Art. 18 Lid 2. Deze wijst de heffing toe aan de staat waar de uitkerende instantie gevestigd is indien het uit te keren bedrag ten last van de winst- en verliesrekening van deze uitkerende onderneming komt. Dat is in dit geval Nationale Nederlanden (NN), gevestigd in Nederland en de uit te keren gelden beinvloeden de winst- en verliesrekening van NN.

Omdat aan alle voorwaarden van Lid 2 wordt voldaan komt de heffing aan Nederland toe.

 

Cassatie

De belanghebbende claimt in cassatie dat art. 18 lid 2 Verdrag niet van toepassing is, omdat de uitkering niet ten laste van de winst komt maar uit de premiereserve van NN afkomstig is. Dit argument verwerpen de rechtbank, het hof en A-G Wattel. Het is nu afwachten op de uitkomst van de cassatie. 

 

Mogelijke redenatie totstandkoming van Lid 2

Bij het afsluiten van Art. 18 heeft men mogelijk de kans tot belastingontwijking willen wegnemen en om die reden Lid 2 aan art. 18 toegevoegd. Zonder Lid 2 zou men zowel van het Nederlandse belastingvoordeel bij het opbouwen van het pensioen als het voordeel bij uitkering kunnen genieten.

 

Artikel 18

klik op Artikel 18 voor volledig belastingverdrag Nederland - Filippijnen

 

More messages

don't hestitate to get your queries answered!

Get in touch with us today!

Our team of international tax consulants and social security specialists are ready to either help or support you with your international tax queries and social security matters.

we are ready to assist you THE TYSMA | LEMS TEAM +31 (0)10 833 12 25
info@tysmalems.com Get in touch with us