Supporting global citizens since 1953
Tysma|Lems
09 November 2023

Mag je als werkgever belastingadvieskosten vergoeden?

Vormt de inhuur van een belastingadvieskantoor door de werkgever voor het geven van adviezen in een bezwaarprocedure in de inkomstenbelasting (belast) loon voor de boardleden welke werkzaam zijn in meerdere landen voor één en dezelfde werkgever? Kwalificeren de belastingadvieskosten, die samenhangen met de bezwaarprocedure, als extraterritoriale kosten (ET-kosten)?

Casus

Een werkgever laat voor zijn in Nederland woonachtige leden van de Raad van Bestuur (hierna: boardleden) de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting verzorgen door een belastingadvieskantoor. De boardleden verrichten werkzaamheden in meerdere landen voor één en dezelfde werkgever.

 

vraagstelling(en)

1. Wordt het inschakelen van een belastinadvieskantoor voor de boardleden op kosten van de werkgever als loon in natura gezien?

2. Kwalificeren de belastingadvieskosten, die samenhangen met de bezwaarprocedure, als extraterritoriale kosten (hierna: ET-kosten)?

 

standpunt Kennisgroep loonheffingen algemeen van de belastingdienst

De Kennisgroep loonheffing algemeen van de Belastingdienst neemt het standpunt in dat de door een werkgever betaalde belastingadvieskosten voor de aangifte inkomstenbelasting en bezwaarprocedures belast loon vormen.

 

toelichting redactie van Wolters Kluwer vakstudie nieuws d.d. 9 November 2023

Een werkgever die een adviseur inhuurt om de aangifte IB voor zijn deels in het buitenland werkende board members te laten verzorgen, verstrekt loon in natura. Daarover kan geen twijfel bestaan. Doordat de extra kosten van het verzorgen van die aangifte worden opgeroepen door de werkzaamheden in het buitenland, is er sprake van extraterritoriale (ET-)kosten. Die kunnen onbelast worden vergoed. Spannender wordt het als de werknemer vervolgens bezwaar wil maken tegen de aanslag IB en daarvoor gebruik maakt van de adviseur.

De Kennisgroep neemt nu het standpunt in dat de kosten voor het maken van bezwaar geen ET-kosten zijn. Als argument wordt daarvoor gebruikt dat de oorzaak van de kosten in hoofdzaak ligt in de persoonlijke keuze van de werknemer om bezwaar te maken en niet in de uitzending. Vlak daarvoor wordt bevestigd dat ook de kosten van de bezwaarprocedure opkomen vanwege de uitzending. Blijkbaar vindt de Kennisgroep de reden waarom (of het inhoudelijke geschilpunt) niet van belang. Het simpele feit dat de werknemer ervoor kiest om bezwaar te maken, maakt dat er geen sprake is van ET-kosten. Wij denken hier anders over. Naar onze mening moet worden bekeken wat het inhoudelijke geschilpunt is. Als dat is gerelateerd aan de uitzending (en in casu is dat zo), dan zijn de kosten van het bezwaar onzes inziens net zo goed ET-kosten als de extra kosten van het opstellen van de aangifte. De kosten worden immers opgeroepen door de uitzending. Als er geen uitzending was geweest, was er geen bezwaar gemaakt.

More messages

don't hestitate to get your queries answered!

Get in touch with us today!

Our team of international tax consulants and social security specialists are ready to either help or support you with your international tax queries and social security matters.

we are ready to assist you THE TYSMA | LEMS TEAM +31 (0)10 833 12 25
info@tysmalems.com Get in touch with us